6.jpg

Interim directeur/IB/leerkracht

Ervaren. Gecertificeerd. Empathisch.

Tijdelijk een directeur, intern begeleider of leerkracht nodig?

Wie mij rechtstreeks benadert spaart bemiddelingskosten uit. Voor interim werkzaamheden houd ik een reistijd maximaal één uur aan.

Ik heb interesse in de volgende inzet:

Interim directeur

 •  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere periode ter ondersteuning van de vaste directeur

  •  Ter advies en ondersteuning bij een verbetertraject

  •  Ter advies en ondersteuning op een specifiek inhoudelijk onderwerp

  •  Praktische ondersteuning in het kader van werkdrukverlichting / het voorkomen van uitval

  •  Het coachen, begeleiden en/of ondersteunen van een startende directeur of locatieleider

 •  Voor maximaal drie dagen per week voor een periode van maximaal een half jaar

  •  Ter vervanging van een (gedeeltelijk) uitgevallen schoolleider

Tarief: 90 euro per uur excl. BTW


Interim intern begeleider of (kinder-) coach.

 •  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere periode

  • Als vervanger van een zieke of nog aan te stellen intern begeleider of (kinder-)coach

  •  Voor het inrichten van de zorgstructuur

  •  Ter advies en ondersteuning op een specifiek inhoudelijk onderwerp

  •  Praktische ondersteuning in het kader van werkdrukverlichting / het voorkomen van uitval

  •  Het coachen, begeleiden en/of ondersteunen van een startende intern begeleider of leerkracht.

  • Voor maximaal drie dagen per week gedurende maximaal drie maanden

 • Operationeel
  De vaste IB-er wordt tijdelijk vervangen wegens ziekte, zwangerschapsverlof of andere reden. De focus ligt op de dagelijkse taken, het waarnemen en het participeren in het team.

 • Tactisch
  De vaste Ib-er heeft ondersteuning nodig om een aantal vraagstukken op te lossen. Daarnaast ben ik een sparringpartner voor de directeur om kritisch te kijken naar de kwaliteitszorg. De focus ligt op het verbeteren van de bestaande structuur.

  • Strategisch
   De vaste IB-er is (tijdelijk) afwezig of er is dringend ondersteuning nodig om de kwaliteitszorg weer op orde te krijgen. De focus ligt met name op het uitvoeren van een verbeteringstraject.

Tarief: 70 – 85 euro per uur


Interim leerkracht

Ik ben beschikbaar als interim leerkracht als mijn overige werkzaamheden daarvoor nog ruimte laten. Ik ben breed inzetbaar, de bovenbouw heeft mijn voorkeur. Ik heb ook ervaring als leerkracht van een verrijkingsgroep (plusklas, HB groep) en met arrangementen.

 • Voor de invulling van een arrangement in het kader van passend onderwijs (per dagdeel).

  •  Meer- of hoogbegaafde kinderen

  •  Leesproblemen

  •  RT

 • Voor één of twee dagen per week gedurende minimaal vier weken en maximaal drie maanden

  •  Ter vervanging van een leerkracht die met verlof is

  •  Ter vervanging van de leerkracht een verrijkingsgroep

  •  Als extra leerkracht in een grote of onrustige groep

  •  Ter ondersteuning bij een specifiek project

 •  Voor een losse dag als ik die dag toevallig nog vrij heb en het dicht bij huis is.


Tarief: 60 – 65 euro per uur BTW vrij