top of page

Vertrouwen is goed, controle is beter!Eens? Of Oneens? Hoe doe jij dit? Laat hieronder jouw mening achter of stuur me een DM.


Benieuwd naar mijn visie op dit onderwerp? Lees dan verder.


3 V’s of toch 6V’s


Vrijheid Verantwoordelijkheid Vertrouwen

-Maakt het jou niet uit hoe iemand zijn werk doet als het gewenste resultaat maar wordt gehaald?

-Maakt het jou niet uit waar en wanneer iemand zijn werk doet?

-Ga jij er vanuit dat het werk goed is af komt op het afgesproken tijdstip?


Lastig he, om er klakkeloos vanuit te gaan dat alles goed gaat?

Lijkt het jou heel fijn om op deze manier te kunnen werken en tegelijkertijd het vertrouwen van je werkgever te krijgen?

Vertrouw je erop dat de afgesproken doelen behaald worden?


De praktijk blijkt logischerwijs weerbarstiger.

Zelf heb ik dikwijls ervaren dat ik wel de verantwoordelijkheid kreeg maar niet het vertrouwen en de vrijheid. Het gevolg was dat ik steeds harder ging werken om het vertrouwen te krijgen en steeds minder plezier in mijn werk kreeg. Hoe kon dit gebeuren?


Vertrouwde mijn leidinggevende mij niet? Dacht mijn leidinggevende dat ik de verantwoordelijkheid niet aankon? Werd er gedacht dat ik mijn vrijheid zou misbruiken? Of waren er simpelweg te veel regeltjes?


Omgaan met verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen is een kunst.


Naast verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn er naar mijn idee meer facetten belangrijk.

Om met een team tot goede prestaties te kunnen komen is het belangrijk dat fouten worden besproken, verwachtingen worden uitgesproken, vragen worden gesteld en de collega’s oprechte interesse hebben in elkaar. Als werknemer wil je je ook dat de organisatie transparant is en dat jij je veilig kunt voelen.


Als je wilt veranderen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen wilt geven, zal je duidelijk en doelgericht moeten zijn.

Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik voldoening uit mijn werk krijg. Als ik dan kijk naar de 3 V’s dan mist er nog wat. Ik vind het prettig als ik weet wat er van mij verwacht wordt en dat hetgeen wat ik doe, intrinsiek gemotiveerd is. Ik ben bezig met dat wat ik leuk vind. Ik voel me verbonden met mijn taak en de organisatie. De doelen die het bedrijf heeft passen bij mijn persoonlijke waarden. Ik voel me gewaardeerd en ik voel me veilig om binnen mijn verantwoordelijkheid te mogen experimenteren. Ik geef vertrouwen en ik ontvang vertrouwen.Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid +Visie +Verbinding +VeiligheidDe 6 V's (M.Haselhoff) zijn:

1 Creëer Visie.

2 Geef Vertrouwen.

3 Geef Verantwoordelijkheid.

4 Geef Vrijheid.

5 Vanuit Verbinding.

6 Creëer Veiligheid.


1 Creëer Visie

Je kunt pas vertrouwen geven als je visie hebt. Visie over hoe je wilt leidinggeven, maar ook visie over waar je met je bedrijf of team naartoe wilt.


2 Geef Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor coachend leidinggeven en na Visie de belangrijkste V. Je kunt weinig bereiken als je geen vertrouwen durft te geven aan je medewerkers.

Vertrouwen is weten.

-Weten is dat jij als leiding hebt geconstateerd dat jouw medewerker:

-over de juiste competenties beschikt om de taak uit te voeren

-in staat is ingewikkelde situaties op te lossen

-jou informeert over de voortgang

-jouw hulp inroept indien nodig

-zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar taak

-zich gecommitteerd heeft aan het te behalen eindresultaat

Veel organisaties geven leiding gebaseerd op wantrouwen waardoor ze een heel scala aan regels, procedures, controles en hiërarchie optuigen om er maar voor te zorgen dat mensen niet uit de bocht vliegen.


3 Geef Verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven gaat hand in hand met verantwoordelijkheid geven. Je kunt alleen maar verantwoordelijkheid geven als je iemand vertrouwt. In mijn werk heb ik gemerkt hoe goed de meeste mensen verantwoordelijkheid aankunnen. Ik denk dat we vaak het potentieel van mensen onderschatten. Ga maar eens bij jezelf na. Als je ergens verantwoordelijk voor wordt gesteld, ga je dan meer of minder je best doen?

Verantwoordelijkheden kun je bij je medewerker neerleggen wanneer je hebt vastgesteld dat jouw medewerker taakvolwassen is. Pas dan delegeer je verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Eerder niet! Zou je dat eerder doen dan ondermijnt je het zelfvertrouwen van de medewerker en zet je de vertrouwensrelatie op scherp met jouw als leidinggevende. Verantwoordelijkheden neerleggen bij de medewerker heeft te maken met loslaten. Dat is wat anders dan ‘laat de boel maar lopen’.


4 Geef Vrijheid

Keuzevrijheid is een van de beginselen die bijna elk mens nodig heeft om tot zijn recht te komen. Als je iemand de keuze geeft om te kiezen hoe hij of zij iets invult, geeft dat een enorm gevoel van vrijheid. De meeste mensen willen niet horen van anderen wat ze moeten doen. Dat roept vaak weerstand op. Belangrijk is dus om dat gevoel van keuzevrijheid bij mensen aan te wakkeren door ze te laten bepalen HOE ze iets doen. Het gaat er hier om het verschil tussen WAT en HOE goed helder te hebben. Het WAT richt zich op de doelen, afspraken en verwachtingen die je hebt ten aanzien van een opdracht of taak. Het HOE bepaalt de manier waarop je het WAT behaalt. Geef mensen de vrijheid het HOE in te vullen op de manier die ze zelf willen.

Leidinggeven aan vrijheid is wat anders dan vrijblijvendheid. Wie vrijblijvend is als leidinggevende, is niet duidelijk en niet sturend genoeg. Leidinggeven aan vrijheid begint altijd met duidelijk maken wat de kaders van de functie zijn, wat het beoogde eindresultaat zou moeten zijn. Natuurlijk is dat heel wat anders dan dicteren en voorschrijven. Maar er moet geen misverstand zijn over verwachtingen bij werkwijze, resultaat en over verwachtingen inzake goed functioneren van de medewerker.


5 Creëer Verbinding

Heel belangrijk is om in verbinding te blijven met je medewerkers. Ook al geef je veel vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid aan je medewerkers, vergeet niet ze aandacht te geven. Mensen hebben een natuurlijke behoefte om gewaardeerd, gezien en gehoord te worden. Dus gooi niet alle opdrachten over de schutting om je verder afzijdig te houden. Een van de belangrijkste taken als coachend leider is in contact te zijn en te blijven met je mensen. Het is de enige manier om je medewerkers te leren kennen en hun talenten te ontdekken zodat je het maximale uit je mensen haalt.


6 Creëer Veiligheid

Veiligheid gaat onder andere over fouten mogen maken. Anders ontstaat er een angstcultuur en durven mensen weinig meer te zeggen, hun nek niet uit te steken of een andere mening erop na te houden. Stelt jezelf eens de vraag wat ij doet als iemand in je team fouten maak. Word je boos of mag het er zijn? Veel organisaties willen toch graag zo weinig mogelijk fouten maken. Terwijl we op school al leren dat je kunt leren van fouten maken. Als je alles direct goed doet, klopt er iets niet. Je doet er te lang over om fouten te vermijden, of de taak is veel te makkelijk. Het is belangrijk om zelf als leider goed door te hebben hoe je omgaat met fouten. Laat je ze toe of heb je ze toch liever niet? En hoe ga je om met je eigen fouten? Moffel je ze weg of kom je er open en eerlijk voor uit?


Fouten maken moet!

Als kind leren we al vroeg om binnen de lijntjes te kleuren en te doen zoals ons verteld wordt wat we moeten doen. Als kleuter experimenteren we nog volop. Spelenderwijs ontdekken we de wereld. Tegelijkertijd komen we met elkaar in één klas en leren we dezelfde dingen, worden we gecorrigeerd als er dingen niet goed gaan en worden we gecomplimenteerd als ze wel goed gaan. Ieder kind wil het graag goed doen en zal dus streven naar de goedkeuring van de omgeving. Zo langzamerhand doen we steeds meer van wat er van ons verwacht wordt en hebben we steeds minder eigen inbreng. We willen niet falen maar voldoen! Het voelt steeds onveiliger om zelf op ontdekkingstocht te gaan, we worden steeds minder onszelf en dat is zonde. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen talenten. Talenten ontwikkelen we door te experimenteren, fouten te maken, te verbeteren en vooral veel te oefenen. Wanneer talenten zichtbaar mogen zijn, zal er een geweldig kleurenpalet ontstaan.


Hoe mooi zou het zijn als we binnen iedere organisatie, gebruik konden maken van elkaars talenten. Samen vooruit. Op weg naar synergie.


Het is mijn passie om individuele talenten zichtbaar te maken & organisatie doelen te matchen met persoonlijke waarden.


-Heb jij binnen jouw organisatie een medewerker die vastloopt? Grote kans dat dit komt door één van de bovenstaande facetten.


-Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met de 6 V’s?


Kopje koffie & sparren over de mogelijkheden? 06-44314544/info@inblijheid.nl


InBlijheid is altijd dichtbij. Fysiek/online.


InBlijheid voor individuele- en teamcoaching (scholen/bedrijven)24 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page