top of page

Of ik nog eens uit wil leggen wat ik eigenlijk doe? #positieve feedback

Een ex-collega die ik toevallig sprak, wist dat ik voor mezelf begonnen was. Hij vond het allemaal een beetje vaag en snapte er niet zoveel van. Ergens kon ik me daar ook wel een voorstelling van maken. Dit moet dus anders….

Ik was blij met deze feedback want dat gaf mij de mogelijkheid om mijn werkzaamheden toe te lichten.

Ik zal zorgen, dat wat ik doe, komende maand, helderder geformuleerd wordt op mijn website. Voor nu zal ik mijn werkzaamheden hieronder uiteenzetten. Als het duidelijker kan dan hoor ik het graag.

Waar ik ook achter gekomen ben dat ik een persoonlijk gesprek waardevoller vind dan een opsomming van al mijn diensten op de website.


Bel me dus voor een persoonlijk gesprek! Feedback is welkom!


Wat ik wil bereiken?

- Lekker werken voor jou en mij!

- Haal het maximaal potentieel uit jezelf en anderen!

- Creëren van synergie binnen (groepen) mensen.

- Hoger rendement


Door individuele krachten zichtbaar te maken en deze in te zetten bij samenwerking, kan er tot 42% meer resultaat behaald kan worden.


Resultaat.

Tot 42% hogere opbrengst (Ik leg je dit graag uit.)

Minder verzuim, minder uitval, hogere productiviteit, hoger rendement en meer werkplezier.


Hoe?

- Door in te zoomen op de drijfveren, waarden en talenten van individuele personen.

- Door deze uitkomsten naast de purpose (bestaansrecht/toegevoegde maatschappelijke waarde) en doelstellingen van het bedrijf te leggen, ontdek je waar bekrachtiging mogelijk is.

- Purpose, waarden en doelstellingen vertalen naar strategieën en deze vervolgens SMART formuleren en uitvoeren.


Als mensen doen wat ze leuk en belangrijk vinden en waar ze goed in zijn, zijn ze intrinsiek gemotiveerd, zijn ze productiever en ervaren ze meer werk-geluk.

Door mensen aan te spreken op hun individuele talenten en passies, halen ze het maximale uit zichzelf. Ze werken op de voor hun, juiste plek met de juiste taken waardoor ze meer plezier beleven, minder werkdruk en stress ervaren. Ze verzuimen minder en zullen ook veel minder uitvallen.


Purpose van het bedrijf en purpose van de werknemer zullen elkaar versterken en zichtbaar worden.


Thema’s:

drijfveren, heldere focus, kernwaarden,

werkwaarden, ruimte om te experimenteren, bedrijfswaarden,

talenten, belemmerende beperkingen, dromen,

purpose, strategische doelen, overtuigingen,

passies, Big Five For Live™ opbrengsten,

(werk-)plezier, energie, dynamieken.Visie: De ideale werkgever + de ideale werknemer leidt tot de beste werkrelaties en werk-geluk.


Wanneer?

- Als je wilt sparren.

- Als je vast loopt in je werk.

- Als er gedoe is.

- Als er over elkaar gepraat wordt in plaats van met elkaar

- Als het beter kan of moet.


Voor wie?

- Individuen die vastlopen in hun werk en weer vol gas vooruit willen.

- (zelf-) Leiders die willen sparren.

- Teams die willen verbeteren.

- Teamleiders die merken dat het anders kan en moet


Aanpak?

Het begeleiden van individuen en teams is maatwerk, het moet passen als een jas. Jouw wensen zijn dus het uitgangspunt. Er is veel mogelijk, o.a.; sparren, inspiratieworkshop, trajecten.


Wat anderen over mij zeggen ,360 ° feedback.

-Kan neutraal luisteren, zonder te (ver-) oordelen.

-Communicatief sterk, boodschap helder en in verbinding.

-Geeft het vertrouwen dat het goed komt.

-Lastig probleem? Gewoon beginnen.

-Avontuurlijk, doelgericht, resultaatgericht en ambitieus.

-Kan goed (slechtnieuws-) gesprekken voeren.

-Grote (omzet-) verantwoordelijkheid.

-Ervaring met begeleiden en coachen van individuen en teams


Meer weten, begeleiding nodig, tips, feedback?

Bel me! 06-44314544


42 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page